Με τον Καθ Γιωργο Πασχαλιδη

Με τον Καθ Γιωργο Πασχαλιδη
Τρεις Ανθρώπινοι Τύποι

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

A brain in a supercomputer  Henry Markram is director of Blue Brain, a supercomputing project that can model components of the mammalian brain to precise cellular detail — and simulate their activity in 3D. Soon he'll simulate a whole rat brain in real time.
Henry Markram says the mysteries of the mind can be solved — soon. Mental illness, memory, perception: they're made of neurons and electric signals, and he plans to find them with a supercomputer that models all the brain's 100,000,000,000,000 synapses.

Δεν υπάρχουν σχόλια: