Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Η αμερικανική αυτοκρατορία πέθανε -Ο Ομπάμα το είπε Πηγή: Η αμερικανική αυτοκρατορία πέθανε -Ο Ομπάμα το είπε | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/123742#ixzz2g7RTWxyO

http://www.washingtonpost.com/politics/transcript-president-obamas-speech-at-the-un-general-assembly/2013/09/24/64d5b386-2522-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html

Μπροστά τους ηγέτες του κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί στα Ηνωμένη Εθνη, ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε τη χώρα του ως μια υπερδύναμη έτοιμη να αντιμετωπίσει τα χημικά του Ιράν και να σκοτώσει τους εχθρούς της αλλά και ως μια χώρα που δεν επιθυμεί πλέον να εμπλέκεται σε ατέλειωτες στρατιωτικές επεμβάσεις, όπως στη Συρία.
Και αυτό, όπως είπε, πρέπει να ανησυχήσει τον υπόλοιπο κόσμο.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έμαθαν την ταπεινότητα μέσα από μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ικανότητά μας να καθορίζουμε την πορεία των γεγονότων σε άλλες χώρες» ομολόγησε ο Ομπάμα ενώπιον των 193 μελών του ΟΗΕ.
«Η ιδέα μιας αμερικανικής αυτοκρατορίας είναι ίσως μια χρήσιμη προπαγάνδα αλλά δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πολιτική που ακολουθεί η Αμερική και στο τι επιθυμεί η κοινή γνώμη» πρόσθεσε.
Ο Ομπάμα εξήγησε ότι «η πρόσφατη συζήτηση που έγινε στις ΗΠΑ για το θέμα της Συρίας απέδειξε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τον κόσμο δεν είναι μια Αμερική που σπεύδει να ανακατευθεί στις υποθέσεις άλλων χωρών ή στα προβλήματα μιας περιοχής σαν να ήταν δική της. Ο κίνδυνος για τον κόσμο είναι ότι οι ΗΠΑ, μετά από μια δεκαετία πολέμου -ανήσυχες για τα προβλήματα στο δικό τους έδαφος, έχοντας πλήρη συνείδηση της εχθρότητας που προκάλεσε η πιθανότητα επέμβασής τους σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο- θα αποδεσμευθούν και θα αφήσουν ένα κενό ηγεσίας που καμία άλλη χώρα δεν δείχνει διατεθειμένη να αναπληρώσει».


Πηγή: Η αμερικανική αυτοκρατορία πέθανε -Ο Ομπάμα το είπε | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/123742#ixzz2g7RXd16H

PRESIDENT OBAMA: Mr. President, Mr. Secretary General, fellow delegates, ladies and gentlemen, each year we come together to reaffirm the founding vision of this institution. For most of recorded history, individual aspirations were subject to the whims of tyrants and empires and divisions of race and religion and tribe were settled through the sword and the clash of armies.
The idea that nations and peoples could come together in peace to solve their disputes and advance a common prosperity seemed unimaginable. It took the awful carnage of two world wars to shift our thinking.
The leaders who built the United Nations were not naive. They did not think this body could eradicate all wars. But in the wake of millions dead and (inaudible) rubble, and with the development of nuclear weapons that could annihilate a planet, they understand that humanity could not survive the course it was on.
And so, they gave us this institution, believing that it could allow us to resolve conflicts, enforce rules of behavior and build habits of cooperation that would grow stronger over time.
For decades, the United Nations has, in fact, made a difference from helping to eradicate disease to educating children to brokering peace. But like every generation of leaders, we face new and profound challenges, and this body continues to be tested. The question is whether we possess the wisdom and the courage as nation states and members of an international community to squarely meet those challenges, whether the United Nations can meet the test of our time.
And for much of my tenure as president, some of our most urgent challenges have involved around an increasingly integrated global economy and our efforts to recover from the worst economic crisis of our lifetime.
Now, five years after the global economy collapsed, and thanks to coordinated efforts by the countries here today, jobs are being created, global financial systems have stabilized and people are once again being lifted out of poverty.
But this progress is fragile, and unequal and we still have work to do together to assure that our citizens can access the opportunities that they need to thrive in the 21st century.
Together we’ve also worked to end a decade of war. Five years ago nearly 180,000 Americans were serving in harms way, and the war in Iraq was the dominant issue in our relationship with the rest of the world. Today, all of our troops have left Iraq. Next year, an international coalition will end its war in Afghanistan, having achieved its mission of dismantling the core of Al Qaida that attacked us on 9/11.
The United States -- these new circumstances have also meant shifting away from a perpetual war footing. Beyond bringing our troops home we have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing imminent threat to the United States where capture is not feasible and there’s a near certainty of no civilian casualties.http://www.washingtonpost.com/world/68th-un-general-assembly/2013/09/24/a9eb34b6-2525-11e3-b3e9-d97fb087acd6_gallery.html

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ελεγκτές της ΕΕ: η οικονομική αποδοτικότητα των κονδυλίων της ΕΕ για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι περιορισμένη.Οι ενέργειες των κρατών μελών συχνά υπαγορεύονταν από την ανάγκη να δαπανηθεί ο προϋπολογισμός που είχε διατεθεί αντί να βασίζονται σε αξιολόγηση της καταλληλότητας των ίδιων των έργων διαφοροποίησης. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκούσε, χρηματοδοτούνταν όλα τα επιλέξιμα έργα, ανεξαρτήτως της αξιολόγησής τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Αργότερα, όταν τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούσαν, καλύτερα έργα απορρίπτονταν.
Οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα των αγροτικών περιοχών, όπως η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και η ανεργία. Παρέχεται χρηματοδότηση σε πρόσωπα και αγροτικές επιχειρήσεις για έργα που αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα εν λόγω μέτρα ήταν 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013, ενώ πρόσθετο ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ προήλθε από εθνικά κονδύλια των κρατών μελών. Ο έλεγχος κάλυψε, αφενός, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και, αφετέρου, έξι κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία − Ακουιτανία, Ιταλία − Καμπανία, Πολωνία, Σουηδία (Västra Götaland) και Ηνωμένο Βασίλειο − Αγγλία (Yorkshire and Humber).
Η στόχευση στην πρωταρχική προτεραιότητα της δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν ήταν ικανοποιητική. Οι μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν δεν κατέστησαν δυνατή την εξακρίβωση του πραγματικού αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν χάρη στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Από το ελεγχθέν δείγμα έργων προέκυψε ότι είχαν περιορισμένη επιτυχία όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι τα έργα θα είχαν υλοποιηθεί και χωρίς τη χρηματοδότηση της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί ένδειξη αναδοποτικής χρήσης των περιορισμένων κονδυλίων της ΕΕ. Οι έλεγχοι των κρατών μελών όσον αφορά τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών των έργων δεν μείωσαν επαρκώς τον κίνδυνο υπερβολικών δαπανών. Ακόμη, εντοπίστηκαν παραδείγματα υπερβολικού διοικητικού φόρτου και καθυστερήσεων στις πληρωμές.
«Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που ελέγχθηκαν δεν είχαν προσδιορίσει σαφώς τι επιδιώκουν να επιτύχουν δείχνει ότι η στρατηγική τους καθοδηγείται μάλλον από τη ζήτηση παρά από στόχους. Στην πράξη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τεθέντες στόχοι να καλύπτουν σχεδόν κάθε είδους έργα», δήλωσε ο κύριος Jan Kinšt, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση.
Σημείωμα προς τους συντάκτες:
Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.
Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 06/2013), με τίτλο «Πέτυχαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους με τα μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας;» το ΕΕΣ αξιολόγησε, αφενός, κατά πόσον τα μέτρα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά τρόπο ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, αφετέρου, κατά πόσον επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση τα πλέον αποτελεσματικά και αποδοτικά έργα. Επιπροσθέτως, το Συνέδριο αξιολόγησε εάν τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία παρακολούθησης και αξιολόγησης παρείχαν εγκαίρως αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα επακόλουθα των μέτρων.
Με το έλεγχο διαπιστώθηκε ότι συνολικά, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πέτυχαν σε περιορισμένο μόνον βαθμό τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους μέσω των μέτρων για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, δεδομένου ότι η στήριξη δεν διοχετευόταν συστηματικά στα έργα που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τον σκοπό των μέτρων.
Και αυτό επειδή, πρώτον, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) δεν ορίζονταν με σαφήνεια οι ανάγκες παρέμβασης και συγκεκριμένοι στόχοι, δεύτερον, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που εγκρίθηκαν ήταν γενικά και δεν περιόριζαν τα έργα σε εκείνα που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν διαφοροποίηση και, τρίτον, τα κριτήρια επιλογής είτε δεν συνέβαλαν στην επιλογή των αποτελεσματικότερων έργων είτε δεν εφαρμόζονταν. Πολύ συχνά, και ιδίως στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, η επιλογή των έργων υπαγορευόταν περισσότερο από την ανάγκη να δαπανηθεί ο προϋπολογισμός που είχε διατεθεί παρά από την ποιότητα των έργων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκούσε, χρηματοδοτούνταν όλα τα επιλέξιμα έργα, ανεξαρτήτως της αξιολόγησής τους.
Για τους λόγους αυτούς, το ΕΕΣ συνέστησε τα εξής:
Στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που καταρτίζουν, τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια πώς και γιατί η δημόσια παρέμβαση για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει, για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς που συνδέονται με εμπόδια στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους σε σχέση με τις εν λόγω ανάγκες. Η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει μόνον τα ΠΑΑ που παρουσιάζουν τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές με σαφές σκεπτικό, στα οποία καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η παρέμβαση θα συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της δημιουργίας συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης.
Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια κριτήρια που διασφαλίζουν την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών και βιώσιμων έργων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους των κρατών μελών. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται ορθά και σε κάθε περίπτωση, και όχι μόνο όταν δεν επαρκούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους. Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την πρακτική της μη επιλεξιμότητας των δαπανών για επενδύσεις πριν από την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης.
Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, θα συγκεντρώνονται συναφή και αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία, προκειμένου να διευκολύνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση του μέτρου και να καταδεικνύεται ο βαθμός στον οποίο η παρεχόμενη στήριξη συμβάλλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και τα αριθμητικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν να παρακολουθούνται με ακρίβεια. Τα μέτρα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης διαχείρισης καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού και, ιδίως, όταν καθίσταται προφανές ότι οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί δεν πρόκειται να επιτευχθούν.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των πληρωμών εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος.
Επικοινωνία:
Aidas Palubinskas
Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224 press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Paul A. Porter εξήντα πέντε χρόνια πίσω για την Ελλάδα

Η Ελλάδα εξήντα πέντε χρόνια πίσω

Του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΛΕΚΚΑ, Οικονομολόγου 
Αρχές του 1947 η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στις ΗΠΑ πως αδυνατούσε πλέον να συνεχίσει τον ρόλο που είχε αναλάβει, δηλαδή τον ρόλο της ενίσχυσης της ελληνικής κυβέρνησης στον αγώνα της κατά της κομμουνιστικής επικράτησης στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν προκειμένου να έχει ιδία άποψη για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα στέλνει το πρώτο τρίμηνο του 1947 τον Paul A. Porter ως επικεφαλής αμερικανικής αποστολής.
Η αποστολή έμεινε στην Ελλάδα από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 22 Μαρτίου 1947 επισκεπτόμενη περίπου όλη τη χώρα.
Στις 14 Φεβρουαρίου μετά από έναν περίπου μήνα παραμονής στην Ελλάδα ο Paul A. Porter στέλνει επιστολή προς τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ W.L. Clayton με τις πρώτες εντυπώσεις του, γράφοντας μεταξύ των άλλων: «Εδώ δεν υπάρχει κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Αντ’ αυτού υπάρχει μία χαλαρή ιεραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είχαν την ικανότητα».

Στις 20 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου ο Paul A. Porter με άρθρο του στο «Collier’s» καταγράφει τις εντυπώσεις του, οι οποίες παρά τη χρονική απόστασή τους, θυμίζουν αρκετά την Ελλάδα του μνημονίου.

Μεταξύ των άλλων γράφει: «Σε ολόκληρη τη χώρα, από τη μία άκρη στην άλλη, κυριαρχεί μία γκρίζα ανυπεράσπιστη, βαθιά έλλειψη πίστης για το μέλλον - μία έλλειψη πίστης που οδηγεί σε πλήρη απραξία στο παρόν. Οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες.

Και συνεχίζει: «Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη?[??]?. Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται βάσει ενός εντελώς συγκεχυμένου συστήματος επιδομάτων, χάρη στα οποία μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και τέσσερις φορές περισσότερο από τον βασικό μισθό τους».

Για το ίδιο θέμα αναφέρει: «Ποτέ άλλοτε δεν έχει δει διοικητική δομή που να είναι τόσο απαράδεκτη. Απλούστατα, δεν είναι δυνατόν να βασιστεί κάνεις ότι η δημόσια διοίκηση θα φέρει εις πέρας ακόμη και τις πιο απλές λειτουργίες μίας κυβέρνησης - την είσπραξη των φόρων, την εφαρμογή οικονομικών κανόνων, την επισκευή δρόμων.

Συνεπώς η δραστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί συνθήκη εκ των ουκ άνευ για την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος στην Ελλάδα».

Για την εκτελεστική εξουσία : «?η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος... [.......]?στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για τη διαιώνιση των προνομιών μίας μικρής κλίκας που αποτελεί την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα».

Για τα οικονομικά συμφέροντα: «Τα ναυτιλιακά συμφέροντα βρίσκονται σε ιδιαιτέρα σκανδαλώδη θέση. Σήμερα η ελληνική εμπορική ναυτιλία βρίσκεται σε άνθηση και οι εφοπλιστές καρπώνονται τα κέρδη. Ομως, η χρεοκοπημένη ελληνική κυβέρνηση δεν απολαμβάνει κανένα όφελος από όλο αυτό τον πλούτο. Οι αποδοχές των ναυτικών εξακολουθούν να εισρέουν στη χώρα, αλλά τα κέρδη των πλοιοκτητών παραμένουν, στην πλειονότητά τους, στο εξωτερικό».

Για την ντόπια νομενκλατούρα: «Η ομάδα πίεσης της καλής κοινωνίας - οι κομψοί κοσμοπολίτες που έχουν την έδρα τους στις Κάννες, στο Σαιν Μόριτς και στην αθηναϊκή πλατεία Κολωνακίου - θα ενεργοποιηθεί. Πολλοί από αυτούς είναι γοητευτικοί άνθρωποι που μιλούν εξαιρετικά αγγλικά και αδημονούν ειλικρινά να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην αμερικανική αποστολή. Εντούτοις θα αποπειραθούν να προσεταιριστούν την αποστολή και να τη μετατρέψουν σε ένα εργαλείο διασφάλισης των προνομιών τους».

Για την αίτηση βοηθείας: «Αίσθησή μου είναι ότι το ελληνικό κράτος έχοντας υποβάλει αίτηση βοήθειας και εποπτείας, έχει θέσει, στο μέτρο αυτό, όρια στην ίδια του την εθνική κυριαρχία».

Εν κατακλείδι, παρά τη χρονική απόσταση των 65 χρόνων, παρά την κολοσσιαία διαφορά στην κοινωνική πραγματικότητα, πολλά από αυτά που περιγράφουν μία Ελλάδα που υποτίθεται αφήσαμε πίσω μας, εντούτοις αποδεικνύονται ότι περιγράφουν και την Ελλάδα του σήμερα.

Εάν αυτό δεν αποτελεί μέγα μέτρο αποτυχίας όλων αυτών που υποτίθεται αναμόρφωσαν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, δεν γνωρίζουμε τι άλλο μπορεί να περιγράψει την πλήρη αποτυχία.

Κέρδος   23/9/2012

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στην Κομοτηνή


Στο πλαίσιο της συνάντησης, που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,  οι επικεφαλής των Κέντρων θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία τους καθώς και τις νέες προκλήσεις εν όψει Ευρωεκλογών.
Τους υπεύθυνους όλων των κέντρων του EuropeDirect στην Ελλάδα, καλωσόρισε ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης ο οποίος τόνισε ότι η εκδήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για την πόλη μας, γιατί θα δώσει την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολλαπλασιαστές γιατί επικοινωνούν με πολύ κόσμο, και κυρίως νέο κόσμο, ώστε να αποτελέσουν πρεσβευτές της Κομοτηνής.
Ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, για το γεγονός ότι επέλεξαν την πόλη μας και μίλησε για την άψογη συνεργασία του Δήμου Κομοτηνής με το τοπικό EuropeDirect, με την κα Σαλτσίδου και τον κ. Νάκο, και η συμμετοχή στην δομή λειτουργίας του κέντρου, με ουσιαστικές παρεμβάσεις για το συντονισμό αυτής της δομής των εθελοντικών δομών που έχει ξεκινήσει ο Δήμος και ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα.
Προσφορά σε απαιτητικούς καιρούς
Από την πλευρά της η κα Κατερίνα Σοκώλη, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης Europe Direct σημείωσε ότι η παρουσία όλων των υπευθύνων στην Κομοτηνή έχει σαν στόχο να τιμηθεί το τοπικό Europe Direct για τα χρόνια που έχει βοηθήσει στην ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ είναι και εσωτερικοί συντονιστές του δικτύου, και χρίζουν αναγνώρισης στην Ελλάδα και στην ΕΕ.
Η συνάντηση των 18 κέντρων Ευρωπαϊκής πληροφόρησης, γίνεται συνήθως δύο με τρείς φορές το χρόνο, αλλά φέτος από 1η Ιανουαρίου το δίκτυο ανανεώθηκε για πέντε χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη αλλά και την Κροατία, για αυτό προσπαθούν σε αυτό το χρόνο να επιμορφώσουν τα στελέχη των κέντρων ώστε να δίνεται σωστή πληροφόρηση στους πολίτες.
«Οι καιροί είναι πάρα πολύ απαιτητικοί, η ΕΕ έχει έρθει πολύ κοντά οπότε οι πολίτες ψάχνουν την ενημέρωση, και με τις εκλογές να έρχονται στις 22 Μαΐου του 2014, με την Ελλάδα στην προεδρία της ΕΕ υπάρχει μια σημαντική ατζέντα που πρέπει αν προωθηθεί σε θέματα εργασίας, της στρατηγικής 2020 για την ανάπτυξη ενώ γίνεται προσπάθεια πολύ συχνά και η Κομισιόν αλλά και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να δίνουμε στα στελέχη μας την ενημέρωση που πρέπει να δώσουν στους πολίτες»
Η ευρωπαϊκή κρίση, σημείωσε, ίσως ήταν κάτι που έφερε την Ευρώπη πιο κοντά στην Ελλάδα, παρόλο που η χώρα μας είναι για 30 χρόνια μέλος της ΕΕ.
Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά
Βέβαια θα πρέπει ο κάθε ευρωπαίος πολίτης να είναι ενεργός, να γνωρίζει τα δικαιώματά του που φυσικά φέρνουν και υποχρεώσεις, ώστε να νιώθουν πραγματικά μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, γιατί «εμείς, οι πολίτες, είμαστε η ΕΕ, εμείς αποφασίζουμε για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο»
Το σλόγκαν των Ευρωεκλογών, ανέφερε, είναι «Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά» γιατί πλέον η πλειοψηφία θα έχει λόγο για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της κομισιόν, κάτι που δεν γινόταν παλιότερα, ενώ η Ευρωβουλή θα έχει πολλά θέματα να λύσει και να δώσει λύσεις, για αυτό και οι βουλευτές μπορούν να εκπροσωπήσουν σωστά τους πολίτες.
«Αρκεί βέβαια να ενημερωθεί το κοινό για το πώς μεταφράζεται το κόμμα τους στο κοινοβούλιο, αφού κόμματα τα οποία έχουν αντιθέσεις στην Ελλάδα μπορεί να έχουν τις ίδιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο»
Σημαντική η παρουσία του Europe Direct στην Κομοτηνή
Η υπεύθυνη του κέντρου Κομοτηνής κα Λουΐζα Σαλτσίδου τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για το κέντρο όσο και την πόλη το γεγονός ότι η συνάντηση γίνεται στην Κομοτηνή, με ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενώ «είναι ευκαιρία να βρεθούμε όλοι οι επικεφαλείς των κέντρων να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και καλές πρακτικές ευκαιρία να βρεθούμε με τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της Κομισιόν» σημείωσε, εκφράζοντας την σημασία που έχει η στήριξη των τοπικών φορέων για την καλή πορεία που έχει όλα αυτά τα χρόνια.
Από την πλευρά του ο κ. Στάθης Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση του γραφείου του EuropeDirectτο οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ και το Δήμο Κομοτηνής.
«Ειδικά σε αυτή την εποχή το γραφείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν επαφή με την ΕΕ,  διότι οι πολίτες την ΕΕ την γνώριζαν μόνο από επιδοτούμενα προγράμματα, είτε εκπαιδευτικά είτε στις επιχειρήσεις» ανέφερε, τονίζοντας πως στο παρελθόν ήταν μια απόμακρη Ένωση, την οποία ανακαλύπταμε μόνο όταν ψηφίζαμε.
«Πρέπει αν καταλάβουμε ότι είμαστε έλληνες πολίτες, έχουμε δικαιώματα, να τα γνωρίσουμε και να πλαισιώσουμε τα Κέντρα όπως αυτό της Κομοτηνής για να στείλουμε την άποψη τη γνώμη και τη στρατηγική μας στο Εξωτερικό»

Η Ευρώπη «στο πιάτο σας»

http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=162681&categoryid=3

απο τον ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ της Θράκης

Πρώτη ημέρα εργασιών η χθεσινή για την συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που διοργανώνεται στην πόλη μας μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο “Anatolia”, με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδας με την συμμετοχή των επικεφαλής των Κέντρων Πληροφόρησης και στελεχών των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής. Στην χθεσινή πρώτη ημέρα παρόντες ήταν τόσο ο δήμαρχος Κομοτηνής κ.Γιώργος Πετρίδης όσο και ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης κ. Στάθης Κεφαλίδης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία τους καθώς και τις νέες προκλήσεις εν όψει των Ευρωεκλογών.


Κατερίνα Σοκολή «Τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι το μεγάλο μας όπλο

Σε δηλώσεις της για τα όσα θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του τριημέρου η κ. Κατερίνα Σοκολή, συντονίστρια του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct” εξήγησε ότι «η σημερινή συνάντηση γίνεται κάθε χρόνο και είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε με το Δίκτυο, με στόχο την ενημέρωση μεταξύ των Δικτύων και την ενημέρωση των Κέντρων Πληροφόρησης για το τι συμβαίνει σε επίπεδο επικοινωνιακής πληροφόρησης της περιοχής». Με αφορμή δε την επερχόμενη ελληνική προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2014 αλλά και τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως εξήγησε η κ. Σοκολή, οι επικεφαλείς των Κέντρων θεώρησαν επιβεβλημένη την συνάντηση αυτή «για να ενημερώσουμε ακόμη περισσότερο για τις δράσεις που προετοιμάζουμε ως Κέντρα, τι ακριβώς αυτές θα περιλαμβάνουν, να τους ενημερώσουμε για τις προτάσεις που κάνουμε και το πότε αλλά και το πώς αυτές θα δρομολογηθούν».


«Ελπίζουμε στις φετινές ευρωεκλογές να ψηφίσουν περισσότεροι»

Οι δράσεις αυτές όσον αφορά στα Κέντρα Πληροφόρησης θα λάβουν χώρα από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 15 Απριλίου του 2014, καθώς λόγω των εκλογών στις 22 Μαΐου οι δράσεις σταματούν. Όπως υπογράμμισε η κ. Σοκολή «στην αντιπροσωπεία θα δουλέψουμε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έμφαση πάντα στις περιοχές εκτός Αθήνας, για να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι θα γίνει το 2014. Θα υπάρχει μια μεγάλη ενημερωτική καμπάνια και κεντρικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά για το πώς εκπροσωπείται το κόμμα προτίμησής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι και στις εκλογές θα υπάρχει αρκετή συμμετοχή. Στις εκλογές του 2009 το ποσοστό της συμμετοχής ήταν πολύ χαμηλό ίσως και λόγω του γεγονότος ότι έπεσε στο εορταστικό τριήμερο της Πεντηκοστής, φέτος όμως θα συμπέσει και λόγω του Καλλικράτη με τις αυτοδιοικητικές εκλογές οπότε πιστεύουμε ότι η συμμετοχή θα είναι αρκετά μεγάλη αρκεί να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Και γι’ αυτό τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι το μεγάλο μας όπλο».


«Οι Βρυξέλλες είμαστε εμείς, οι πολίτες»

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αριθμεί 18 Κέντρα Πληροφόρησης, ενώ σε όλη την ΕΕ μετά και την ένταξη της Κροατίας από την 1η Ιουλίου ο αριθμός των κέντρων αγγίζει τα 502. Έργο των Κέντρων Πληροφόρησης είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και η πληροφόρηση των πολιτών για την Ε.Ε. έτσι ώστε όπως υπογράμμισε η κ. Σοκολή «να μην νοιώθει ο πολίτης ότι η Ευρώπη είναι κάτι άψυχο, μακριά από εκείνον και ότι Ευρώπη είναι μόνο οι Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες, είμαστε εμείς, είμαστε οι πολίτες».


«Το δίκτυο Eure, εργαλείο στη διάθεση του πολίτη για να εργαστεί εκτός της χώρας»

Τα Κέντρα Πληροφόρησης αποτελούν σύμφωνα με την κ. Σοκολή και ένα εργαλείο εύρεσης εργασίας. Για τον λόγο αυτό όπως τόνισε η ίδια «λειτουργούμε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα συστήσαμε το δίκτυο “Eures” το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεύρεσης Εργασίας στο εξωτερικό, το οποίο σχεδόν ανά τρεις μήνες διοργανώνει πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και στο οποίο συμμετέχουν εργοδότες προκειμένου να βρεθεί λύση. Το δίκτυο αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο ενιαίας αγοράς, στην διάθεση του πολίτη που θέλει να εργαστεί εκτός Ελλάδος».


Λουίζα Σαλτσίδου - Ματεοσιάν, Υπεύθυνη Κέντρου Europe Direct Κομοτηνής «Η «αποκεντρωμένη» αυτή συνάντηση, αναγνώριση της 17χρονης πορείας του Κέντρου Πληροφόρησης της Κομοτηνής»


«Ως αναγνώριση της 17χρονης πορείας και προσφοράς του Κέντρου Πληροφόρησης στην Κομοτηνή» θεωρεί την διοργάνωση της ετήσιας αυτής συνάντησης φέτος στην Κομοτηνή η υπεύθυνη του “Europe Direct” της πόλης κ. Λουίζα Σαλτσίδου - Ματεοσιάν. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η συνάντηση αυτή ενώ μέχρι τώρα γίνονταν στην Αθήνα, φέτος έγινε στην Κομοτηνή ως «αποκεντρωμένη συνάντηση» αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι και μάλιστα με την στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της Αναπτυξιακής Ροδόπης, η καλή συνεργασία μας με τους οποίους ευθύνεται για την επιτυχημένη πορεία και παρουσία του Κέντρου στην Κομοτηνή». Όπως δήλωσε η ίδια «στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ενημέρωση για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι οι επικεφαλής των Κέντρων, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και τις καλές πρακτικές, να βρεθούμε με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεων».

Στάθης Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ροδόπης «Να πλαισιώσουμε τις δράσεις των Κέντρων πανελλαδικά, για να στείλουμε την άποψή μας και την στρατηγική την οποία θέλουμε για την Ευρώπη και τη χώρα μας»

Ο κ. Κεφαλίδης με τη σειρά του αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική, ειδικά για την εποχή, δουλειά του Κέντρου Πληροφόρησης, διότι όπως δήλωσε ο ίδιος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν σε επαφή με την Ε.Ε. Οι πολίτες μέχρι σήμερα γνώριζαν την Ε.Ε. μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα είτε εκπαιδευτικά είτε προγράμματα που αφορούσαν τις επιχειρήσεις τους. Ήταν λοιπόν ίσως ένας απόμακρος οργανισμός τον οποίο ανακαλύπταμε μόνο κατά τις εκλογές όταν πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Αυτό το αντιλήφθηκε η Ε.Ε. και για αυτό το μόνο πρόγραμμα που δίνει επιπλέον χρήματα είναι το πρόγραμμα που έχει να κάνει με αυτά τα γραφεία. Γιατί τόσο εν όψει της ελληνικής προεδρίας αλλά και εν όψει των ευρωεκλογών θέλει να έχει ενημερωμένους πολίτες. Τώρα καλούνται λοιπόν και οι πολίτες να πλαισιώσουν όλες τις δράσεις των γραφείων για να περάσουν την γνώμη τους, την άποψή τους αλλά και να γνωρίσουν, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν, διότι οι πολίτες που διεκδικούν είναι αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν πιο πολλά. Εμείς αφήναμε μέχρι σήμερα στο μεγαλύτερο βαθμό τις τοπικές κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικούν για εμάς και εμείς να διεκδικούμε μέσα από την κυβέρνηση. Είναι καλό να καταλάβουμε πλέον ότι είμαστε ευρωπαίοι πολίτες και ότι έχουμε δικαιώματα, τα οποία οφείλουμε να γνωρίσουμε, ειδικά στην εποχή της κρίσης. Καλώ λοιπόν τον κόσμο να πλαισιώσουμε τις δράσεις όλων των Κέντρων πανελλαδικά, για να στείλουμε την άποψή μας και τη γνώμη μας για την στρατηγική την οποία εμείς θέλουμε για την Ευρώπη και τη χώρα μας».

Γιώργος Πετρίδης, «Ένα Ευρωπαϊκό τριήμερο το οποίο έχει μόνο να δώσει στους ανθρώπους»

Ο δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης καλωσόρισε τους υπεύθυνους των Κέντρων Europe Direct της Ελλάδος τονίζοντας πως η παρουσία τους στην Κομοτηνή είναι κάτι ιδιαίτερα τιμητικό για την πόλη μας. Όπως τόνισε ο ίδιος «είναι μία πρωτοβουλία η οποία έχει μόνο να δώσει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολλαπλασιαστές, γιατί επικοινωνούν με πολύ κόσμο και κυρίως νέους οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές της Κομοτηνής. Εξ όσων κατάλαβα θα τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν μια πολύ ουσιαστική δουλειά σε συνέργεια και με την συνέχεια τις επόμενες δύο ημέρες της παρουσίας της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κομοτηνή επομένως μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό τριήμερο στην πόλη μας εν μέσω μιας γενικότερης πολιτικής κατάστασης η οποία απέχει πολύ από το κλίμα που υπάρχει σε αυτού του είδους τις συναντήσεις». Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε συνοπτικά για την άψογη συνεργασία που έχει ο δήμος Κομοτηνής με το τοπικό Europe Direct, την κ. Σαλτσίδου, τον κ. Νάκο, όχι μόνο στο επίπεδο παροχών υποδομής ή στέγης από το δήμο ή της συμμετοχής του δήμου στη δομή λειτουργίας του Κέντρου αλλά και με ουσιαστικές παρεμβάσεις του Κέντρου στην Κομοτηνή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού όπως ο ίδιος ανάφερε είναι «η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Κέντρου και του δήμου, σε ό,τι αφορά στον συντονισμό αυτής της δουλειάς, της δομής των εθελοντικών δομών που έχουμε ξεκινήσει και ολοκληρώνουμε το ερχόμενο διάστημα».

Ιστορικές Προσωπικότητες στα ίχωη των Γονιδιακών Τύπων

Ενα ακόμη υπέροχο Βιβλίο-Εργαλείο για τον καθένα μας για να περιηγηθεί στην ζωή μεγάλων Ιστορικών Προσωπικοτήτων και να ανακαλύψει τα ...